Abbasiler (MS 750-1258): Emevilerin yıkılmasıyla MS. 750’den 1258’e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen olmuş hanedanlık. Aynı soydan gelen ve Kureyş kabilesine bağlı iki aile olan Emeviler ile Haşimiler arasında eskiden beri süren bir rekabet vardı. Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın 3. Kuşaktan torunu olan, Haşimilerden Muhammed Bin Ali, 720’lerde başlattığı propaganda yoluyla Irak, İran ve Horasan’da çok sayıda yandaş topladı. 

Onun ölümünden sonra oğlu İbrahim Emevilere karşı, Kürt asıllı Ebu Müslim Horasani ile anlaşarak, 746 yılında Horasan Ayaklanması’nı başlattı. İbrahim’in öldürülmesiyle ayaklanmalar tüm İran’a yayıldı. İbrahim’in kardeşi Ebu-l Abbas Kufe’de halifeliğini ilan etti. 750’de Ebu Müslüm’ün ve Ebu-l Abbas’ın orduları son Emevi Halifesi II. Mervan’ı yenerek bu hanedanlığın egemenliğine son verdi.  Böylece Abbasiler dönemi başlamış oldu.

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here