Mardin\'e Dair Her Şey...
MARDİN'E DAİR HER ŞEY.......

Ekolojik Kavramlar

Cadı Halkası: Belirli ağaçların altında (ormanda) ve çayırlarda meydana gelen halka (çember) şeklinde sıralanan mantarlara veya bu şekildeki mantar...

Avrupa İnsan Hakları Divanına Kimler Başvurabilir?

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi): Fransa’nın Strasburg şehrindedir. Bu mahkemeye bireyler, kendi ülkelerindeki iç hukuk yolları tükenince, başvurma hakkına sahiptir.

AIDS(Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu)

AIDS: İngilizce “Acquired Immuno Deficiency Syndrome” sözcüklerinin kısaltması olup, Türkçe’ye “Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu” olarak, çevrilmiştir. AİDS, ilk...

Ahlak Nedir Ahlak Tanımı

Ahlak: Ahlaka ilişkin, felsefeciler arasında tartışmalar yoğundur. Halen üzerinde anlaşılmış, mutabık kalınmış bir tanım yoktur. Bunun nedeni herkesin kendi penceresinden, kendi sınıf...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kuruluşu ve İşlevleri

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT): Eski Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın yeni adıdır. Avrupa Güvenlik ve...

Agade Şehri

Agade: Sümer kökenli Akad kralı Sargon tarafından kurulup, başkent yapılan, Sümer’in kuzeyindeki şehir. Kısa sürede eski dünyanın en zengin...

Bilmeniz Gereken Kavramlar

Adalet: Halkların toplumsal yaşamında bireyin ve topluluğun; gerek doğa ile gerekse de, tüm baskı sistemlerine karşı geliştirdikleri mücadeleler...

Avrupa Birliği İşlevleri Tarihi

AB: (Avrupa Birliği)  1959 Yılında 6 Batı Avrupa ülkesinin (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Luxemburg) kurmuş olduğu ekonomik-politik birlik.Şu an 27 üye...

Kürt sanatçı Seîd Gabarî Vefat etti

Kürt sanatçı Seîd Gabarî yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Hewlêr kendinde yaşamını yitirdi. Müzik ve enstrüman tınısıyla Seîd Yûsiv ile büyük...

Animizm (Canlıcılık)

  Animizm (Canlıcılık): Animizm, Latince “soluk”,”can”, “yaşam ilkesi” ya da “ruh” anlamına gelen Anima’dan türetilmiş bir terimdir. Doğada bulunan canlı-cansız bütün varlıkların bir can ya da...