Danıştay 6. Dairesi, Kastamonu’daki Loç Vadisi’ne yapılmak istenen HES projesine dair ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal eden yerel mahkemenin verdiği karara yönelik itirazı oy birliğiyle reddetti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi’ne yapılması planlanan Cide Hidroelektrik Santrali (HES) projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yerel mahkemece iptal edilmesi üzerine OR-YA Enerji’nin kararının bozulması ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava, Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Danıştay’ın “Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine” gerekçesiyle verdiği iptal kararı, oy birliği alındı.

DAVA SÜRECİ

Loç Vadisi’ne yapılmak istenen HES için şirket tarafından ilk başvuru 2009 yılında yapıldı. Fakat yöre halkı ve ekoloji aktivistlerinin başvuruları sonucu 2011 yılında Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi HES projesine ilişkin “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. 2015 yılında ise Danıştay, verilen ÇED raporunu iptal etmişti.

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk etmek zorunda kalan OR-YA Enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yinelemiş ve süreci yeniden başlatmıştı.

ÇED Olumlu kararına karşı açılan yeni davada mahkeme yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 24 Ekim 2019 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda “Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır” denildi.

Bu rapor üzerine Kastamonu İdare Mahkemesi, 18 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla ‘ÇED Olumlu’ kararını ikinci kez iptal etti. Şirket, mahkemenin bu kararına yeniden itirazda bulundu.

Kastamonu İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği ÇED Olumlu kararına itiraz eden OR-YA Enerji’nin mahkemenin kararının bozulması ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava Danıştay tarafından alınan kararla ikinci kez reddedilmiş oldu.

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here