Diyarbakır'ın Tarihine Işık Tutan Cemil Paşa Konağı
Diyarbakır'ın Tarihine Işık Tutan Cemil Paşa Konağı

2010 yılında   Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan tarihi Cemil Paşa Konağının yaşayan varislerinden Nejat Cemiloğlu dönemin Diyarbakır Büyük-şehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile bir protokol imzalıyor. Buna göre Cemil Paşa Konağı belediyeye devredilerek, restorasyon ve röleve çalışmaları başladı . Restorasyon çalışmalarından sonra konak 2012 yılında Diyarbakır Kent Müzesine çevrildi.

Diyarbakır’da tarihe ışık tutan konak

Ancak Sur’da yaşanan 104 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Acele Kamulaştırma kapsamına alınan birçok tescilli mekânlarından biri olarak yerini aldı. Bu durum; 17. yüzyılda Diyarbakır’da konut olarak yapılmış mimari yapılardan biri olan konağın gerek varisleri gerekse yapının kendisinin başına ilk kez gelen bir şey değildi.

“İsmet İnönü Döneminde İlkokul olarak Kullanılıyordu

1936 – 46 yılları arasında Cemilpaşa Konağı “İsmet İnönü İlkokulu” olarak trahom hastalığına yakalanan öğrencilerin okuduğu bir okula dönüştürülür. 1946’da  konağın varislerinden bir kısmı konağa yerleşir ve 1965’lere kadar konakta yaşarlar. Daha sonra bakımsızlıktan aile konağı  çalışanlarına bırakır. Onlar da konağın selamlık bölümünü Sami Hazinses ve Yakup Bostancı’ya  puşicilik işletmesi için verirler. Daha sonra konağın müştemilat kısmı bir kısım varisler tarafından satılır, diğer bölümler de viraneye dönüşür.

Diyarbakır’da tarihe ışık tutan konak

Cemil Paşa ailesinin talebi üzerine ilk röleve çalışmasını yürütmesi için Çekül Vakfı görevlendirilir. 1998 yılında Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2094 sayılı kararı gereğince araştırma kazısı, yıkılmış bölümlerin ortaya çıkarılması ve rölevesi kararı verilir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği’nin ortak kararıyla 25 Aralık 2010 tarihinde konağın röleve ve restorasyonu resmen başlar. Belediye’nin konak varisleriyle anlaşarak açtığı kamulaştırma davası 2012 yılında haklarının belediyeye geçmesiyle sonuçlanır. Ardından Diyarbakır Kent Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilir.

Diyarbakır'ın Tarihine Işık Tutan Cemil Paşa Konağı

Uzun Çalışmalar Sonucunda Tarihi Gün Yüzüne Çıkaracak Eserler Konakta Sergilenmeye Başlanır

Müzenin tema başlıkları belirlenirken Diyarbakır’ın binlerce yıl çeşitli kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı ortak bir alan olması göz önünde bulundurulur. Sıfır malzemeyle işe başlanır. Ancak eğer bir kentte 8 bin yıllık geçmiş varsa derlenip toparlanacak çok şey de vardır demektir. Müze’nin Suriçi’nde bulunması, buradaki hafızanın toparlanması açısından da ayrı bir özellik taşır.

Tarih yeniden gün yüzüne çıkarılması için somut ve somut olmayan kültürel miras olan binlerce dijital eser, bilgi ve belgeye ulaşılır.

Müzede aynı zamanda araştırmacılara hizmet vermek amacıyla bir hafıza merkezi oluşturulur. Geçmişten bugüne kadar kent belleğini derleyip toparlamaya yönelik bir çalışma yapılarak, burada yaşayan bütün halkların kendisinden geriye bıraktığı bir olay, insan ilişkisi, hikâye, eser ne varsa toparlanmaya çalışılır.

Diyarbakır'ın Tarihine Işık Tutan Cemil Paşa Konağı

Kültürel farkındalık yaratan Kent Müzesi’ne dışarıdan gelen biri kenti her yönüyle tanımış olacaktı. Kentin kuruluşundan bugüne kadar bir bütün olarak burada yaşayan halkları görebilecek, buradaki inançları, çocukların nasıl büyüdüğünü, kültürler arasındaki dayanışmayı hissedecek, komşuluğu, köylülüğü, kentliliği görebilecek, melodisini duyumsayacaktır.ü

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here