İran’ın  Azerbaycan eyaletine  bağlı Tekab ilçesinde Taht-ı Süleyman tarihi kompleksi, tortul bir çesmenin etrafında yapılmıştır. Bu çeşmenin 120 metreden daha derin bir derinlikten gelen ve çevresindeki arazilere giden suyu içme ve çiftçilik için uygun olmayan pek çok minerale sahiptir. Herkesin düşündüğünün aksine, burası bir göl değildir ve ona doğru hiçbir su akmıyordur. Yüzyıllar boyunca bu minerallerden oluşan tortular, çeşmeyi biçimlendirip değiştirmiştir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kayıtlı Taht-ı Süleyman, Sasani dönemine ait bir eser olup Tekab şehrinde bulunmaktadır. Sürekli kaynar sıcak su gölü, Sassanid krallarının taç yeri olan ünlü ateş tapınağı Azer Goşneseb ve Anahita tapınağı varlığı, her yıl dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda turist çeken bu tarihi kompleksin özellikleridir.

Eşkaniler, Sasaniler ve Moğol hanedanlarının anıtları burada bulunabilir. En önemli eserler Sasani devrine ait Ateş Tapınağı ve Salonlarıdır. Bazı Sasani devrinin diğer eserleri de, Taht-ı Süleyman Köyü yakınındaki Belkis Dağı ve Süleyman Hapishanesinde yapılmıştır. Burası UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Alanı olarak tanınmıştır.En önemli eserler Sasani devrine ait Ateş Tapınağı ve Salonlarıdır. Bazı Sasani devrinin diğer eserleri de, Taht-ı Süleyman Köyü yakınındaki Belkis Dağı ve Süleyman Hapishanesinde yapılmıştır. Burası UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Alanı olarak tanınmıştır.

Taht-ı Süleyman , UNESCO Dünya Mirası listesine 2003 yılında yaşanan büyük İran depremi ardından katılmıştır. Taht-ı Süleyman Sasaniler’den kalma bir antik kenttir. Ardından bölgeye Zerdüşler daha sonrada Müslümanlar egemen olmuştur. Modern İran’ın Takab şehri yakınlarındadır.Ardından gelen dönemde İlhanlılar bölgeyi fethederek İslam eserleri inşa ederek bölgeyi süslemişlerdir.  Taht-i Süleyman alanı 3 bin yıllık Fars kültürünün ve inandıkları din yapısının tamamını bünyesinde barındır.

Tahtı Süleyman ismi bölgeye İslami ilk taşıyan Araplar tarafından verilmiştir. Müslümanlar bu bölge yakınlarında Süleyman Peygamber’in tahtının bulunduğuna inanır. Yapılan kazılar sonucu böyle bir kalıntıya rastlanmamıştır.

Gölün yanına inşa edilmesinin nedeni ön Pers dininde suyun büyük kutsiyeti olmasından kaynaklanır.  Zamanla değişen kültürü ile İran bölgesinde yaşayan Sasaniler ateşe de büyük kutsiyet yüklemişler ve Zerdüşlük döneminde ateşe tapmışlardır.

Tahtı Süleymen Fars topluluğunun yaklaşık iki buçuk bin yıllık bir süre boyunca ateş ve su ile ilgili kült inanışının devamının olağanüstü bir kanıtıdır.

 

 

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here