Aryen Yayınları’nın “Kürt Edebiyatının Sosyo-Politik Analizi” isimli inceleme kitabı raflardaki yerini aldı. Okuyucudan yoğun ilgi gören Xeyrî Garzan’ın 2 ciltlik “Gülümse Ölüm Utansın” kitabının 2’nci cildi de kısa sürede tükenerek 3’üncü baskısını yaptı.Aryen Yayınları’nın inceleme dalında “Kürt Edebiyatının Sosyo-Politik Analizi” isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Ekrem Baydoğan ve Ramazan Çeper imzası taşıyan kitap, Kürt edebiyatının yanı sıra “Fars, Arap ve Türk edebiyatında Kürtler” konusunu da inceliyor. Yazarlar, edebiyatın epistemolojik olgudan çok sosyolojik bir olgu olduğunu belirterek, Comte’cu pozitivizme saplanmadan, ama aynı zamanda Marksizm’in sınıf fetişizmine de düşmeden edebiyatın tepeden tırnağa ideolojik bir alan olduğunu, edebiyat tanımları kadar, üzerinde geliştiği sosyal dokunun da ideolojiden yalıtık ele alınamayacağını belirtiyor.  Editörlüğünü Roj Agir’in yaptığı kitapta, “Kapitalist sistemin edebi deformasyonu olarak nihilizm ve postmodernizm”, “Edebiyat akımlarının devrimci eleştirisi”, “Kürt edebiyatının momentumu”, “Sömürgecilerin edebiyatında Kürtler”, “Neden Apocu edebiyat?”, “Birer devrimci edebiyat örnekleri olarak Marksist edebiyat ile Apocu edebiyat arasında temel farklılıklar”, “Apocu edebiyatın karakteristik özellikleri” ve “Kadın edebiyatı ile Apocu edebiyatta kadın ve cinsiyet özgürlükçülük” ana başlıkları, etraflıca analiz ediliyor. Yazarlar, “Kürt edebiyatının” sadece dile indirgenmesini de doğru bulmuyor ve bu konuda görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Dil konusu netameli bir alan olarak en sık tartışılan konuların başında gelir. Eskiden Kürt kültürü tandanslı olmasına rağmen, Kürtçe yazılmayan eserler Kürt edebiyatından sayılmıyordu. Kabul-ret ölçüleri kültür referansı üzerinden değil, dil indirgemeciliği üzerinden öne sürülüyordu. Oysa edebiyat sosyolojisi dil değil, kültür çözümlemesini baz alır. Şüphesiz ki hem Kürt kültürü tandanslı olup hem de Kürtçe yazılan eserlerin Kürt edebiyatına katkısı daha fazladır. Daha homojen bir katkıdır çünkü. Ama heterojen de olsa, yani Kürtçe yazılmasa da Kürt kültürüne, toplumsal değerlerine dayanarak yazılan edebi eserler de Kürt kültürünün ve dolayısıyla Kürt edebiyatının bir parçasıdırlar.” 246 sayfadan oluşan kitaba okuyucular kitap evlerinden ve Aryen Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.  Aryen Yayınları’nın “Gülümse Ölüm Utansın” kitabı da okuyucudan yoğun ilgi görüyor. Xeyrî Garzan’ın kaleme aldığı 2 ciltlik kitabın ikinci cildi de kısa sürede tükenerek 3’üncü baskısını yaptı.

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here